Taikessa aukeaa hakuun avustuksia ja apurahoja taiteen saatavuuden, saavutettavuuden ja hyvinvointivaikutusten teemoissa

28.9.2017

Taikessa aukeaa kohta hakuun monia avustuksia ja apurahoja.

Taiken avustusjärjestelmä muuttuu seuraavasti: Alueilla toimivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen kevään hakuajasta luovutaan. Jatkossa kaikki eri puolilla Suomea toimivat yhdistykset hakevat taiteenalakohtaista avustusta Taikesta. Hakuaika on kaikille sama, 29.9.–2.11.2017.
 
Myös Pirkanmaalla on erityisen tärkeää huomata, että täällä ei jatkossa ole enää haussa alueellista yhteisöille tarkoitettua erityisavustusta. Erityisavustukset yhteisöille tulevat hakuun vain valtakunnallisesti ja hakuaika on syksyllä, eli nyt.
 
Alueelliset taidetoimikunnat kohdentavat jatkossa kaiken tukensa alueen taiteilijoille. Hakuaika on 15.2.-15.3.2018. Alueelliseen taiteenedistämiseen on tarkoitus käyttää saman verran rahaa kuin tänä vuonna, mutta jo ensi vuonna kaikki tuki kohdennetaan taiteilijoille, mikä merkitsee lisäystä taiteilijoiden apurahoihin.
 
Taiteen saatavuuden, saavutettavuuden ja hyvinvointivaikutusten teemoissa on Taikesta haettavissa tällä hetkellä seuraavia apurahoja ja avustuksia, joiden hakuaika on 29.09.2017 - 02.11.2017 ellei toisin mainita. Tarkemmat hakuohjeet löydät kaikista Taiken hauista täältä:
 
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille
Erityisavustukset on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovia ratkaisuja ja ympäristöjä sekä tukemaan työhyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.
 
Erityisavustukset taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria
Avustukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yhteisöjen kehittämishankkeisiin.
 
Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.
 
Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen
Avustukset on tarkoitettu vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurin saavutettavuuteen.
 
Erityisavustukset yhteisöille
Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin.
 
Toiminta-avustukset
Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.
 
Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen
Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille kulttuurin moninaisuuden edistämiseen.
Hakuaika: 29.09.2017 - 15.11.2017
 
Onnea hakuihin ja hyvää syksyä!
 
 
 
Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
0295 330 843