Vesilahden kunnan Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2016 ja suunnitelma vuodelle 2017

16.3.2017

Vesilahden kunnan hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2016 ja suunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 20.2.2017.

Raportti vuodelta 2016

Raportissa vedetään yhteen kunnan talouteen ja elinvoimaan vaikuttaneiden toimenpiteiden vaikutuksia ja arvioidaan hyvinvoinnin edistämiseen asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi toimenpiteitä arvioidaan eri kohderyhmien näkökulmasta

- kaikki ikäryhmät
- lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
- nuoret ja nuoret aikuiset
- työikäiset
- ikäihmiset

Suunnitelma vuodelle 2017

Tulevan suunnittelu nojaa vahvasti vuonna 2016 valtuuston hyväksymään Vesilahden kuntastrategiaan vuosille 2016-2021.

Hyvinvointikertomuksen suunnitelma vuodelle 2017 sisältää väliraportin suunnitelman toteutumisesta vuonna 2016 ja konkreettisia painopistealueita ja kehittämiskohteita vuodelle 2017:

- vaikeasti työllistyvien ohjaus ja aktivointi
- hyvinvoinnin edistäminen
- henkinen hyvinvointi

Linkki Hyvinvointikertomuksen raporttiin ja suunnitelmaan