Senioreille järjestettiin bussiopastus TAYSiin ja Pirkkalan terveyskeskukseen

10.3.2017

Vesilahtelaisia senioreita opastettiin hyödyntämään joukkoliikenteen palveluja

Tampereen joukkoliikenteen uudistettua toimintaansa bussien käyttö koettiin vieraaksi ja Pirkkalaan pääsykin tuntui vaikealta. Uusi vyöhykejako ja seniorihinnoittelu hyödyttävät kuitenkin myös vesilahtelaisia senioreja.

Niinpä kahtena erillisenä päivänä (8.2.17 ja 8.3.17) järjestettiin opastus joukkoliikenteen palvelujen käyttöön. Opastukseen osallistui yhteensä 35 senioria ja oppaana toimivat vesilahtelaiset seniorifoorumin jäsenet Lea Karlsson ja Riitta Vatanen sekä Eläkeliiton, Vesilahden osaston Marjatta Roppo. Matkustuskustannuksista vastasi Vesilahden kunta.
 
Bussiopastuksen aikana huomioitiin sopivat bussipysäkit ja -linjat TAYSiin ja Pirkkalan terveyskeskukseen matkatessa. Lisäksi matkan aikana käsiteltiin mm. pysäkkien opasteita, vyöhykkeitä, aikatauluja, hinnoittelua ja matkakorttien käyttöä. Joiltakin senioreilta löytyi matkakortti jo omasta takaakin, mutta 15 senioria haki opastuksen innoittamana samalla reissulla Tampereen joukkoliikennetoimistosta oman kortin.
 
Seniorit olivat tyytyväisiä järjestettyyn tapahtumaan ja bussissa oli mukava puheen sorina. Ilmoille lausuttua palautetta oli mm.: ”asiallinen reissu”, ”hyödyllinen”, ”hauskaa”, ”valaiseva reissu”, ”oman reviirin ulkopuolelle”, ”ennakointia tulevalle”, ”Pirkkala tutummaksi”. Oppaatkin saivat kiitosta, että uhraavat omaa aikaansa toisten opastamiseen.
 
Seniorit halusivat antaa joukkoliikenteelle myös palautetta palvelujen edelleen kehittämiseksi ja ne onkin jo toimitettu eteenpäin joukkoliikennetoimistoon kunnan toimesta.