Tampereen kaupunkiseutu: Seutukatsaus 2/2017

12.5.2017

Aiheita katsauksessa mm.:

- MAL3-toteutumisen seurantaraportti vuodelta 2016
- Satamaverkoston kehitystyö alkaa
- Laadukkaat reitit lisäävät kävelyä ja pyöräilyä
- Kaupunkiseudun tonttitarjonta kiinnostaa rakentajia

Tampereen kaupunkiseudun verkkosivut

Liitteet