Tiedote kirjaston rakennustyömaasta

7.3.2017

Eilen 6.3.pidetyn työmaakokouksen mukaan työmaa on edelleen noin 8 viikkoa jäljessä aikataulusta.

Työmaalla tehdään tällä hetkellä sokkelin eristyksiä. Ontelolaatat ovat kaikki paikoillaan, ja niiden saumoista noin 70% on juotettu.
Reunavalut on tehty kokonaan. Seinien runkoelementtejä on ryhdytty valmistamaan työmaalla ja ensi viikon aikana niitä aloitetaan nostamaan paikoilleen.
Rakennuttajakonsultin valvojan  mukaan työmaalla on toimittu vastuullisesti ja työt ovat tehty olemassa olevien säännösten mukaisesti.
 

6.2.2017 pidetyn työmaakokouksen pohjalta on laadittu tämä tiedote, jossa kerrotan työmaan etenemiseen liittyvät asiat.

Työmaa on edennyt alapohjan tekoon, josta on nyt noin 40% valmiina ja loput alapohjan ontelolaatat tulevat viikolla 7, jonka jälkeen pääsee rakentamaan rakennuksen runkoa.

Työmaa on edelleen noin 8 viikkoa aikataulusta jäljessä.

 


16.12.2016 pidetyn työmaakokouksen pohjalta on laadittu tämä tiedote, jossa kerrotan työmaan etenemiseen liittyvät asiat.

Suunnitteluvaiheilmoituksen mukaan arkkitehtitoimisto on tehnyt kaikki rakennekuvat. Sisäkattokuvien päivitys on valaisimien osalta kesken.
 
Aikataulu:
 
Pääurakoitsija on ilmoittanut alkuperäisessä aikataulussaan, että kirjasto on valmis elokuussa 2017.
Aikataulua seurataan valvojan toimesta jatkuvasti ja sen lisäksi noin kerran kuussa pidettävissä työmaakokouksissa.
 
Tällä hetkellä rakennustyöt ovat noin kuusi viikkoa aikataulusta jäljessä.
Pääurakoitsijalle on annettu aiheesta kaksi reklamaatiota ja tänään pidetyssä työmaakokouksessa on vaadittu kiinniottoaikataulu, joka on toimitettava rakennuttajakonsultille 22.12. mennessä.
 
Työn eteneminen:
 
Nyt työmaalla on toiminut kolme työntekijää ja viikon 51 alussa työmaalle tulee toiset kolme työntekijää lisää, jolloin työmaan henkilövahvuus on kuusi.
Anturalaatikot ovat valettu ja viikon 51 aikana valetaan anturat. Työmaalla on käytössään lämmityskaapelit, joten työ voidaan tehdä myös pakkasella.
Alapohjan ontelolaatat ovat valmiina ja odottaa anturan valmistumista.
Työmaalla toimii aktiivisesti rakennuttajakonsultin valvoja, joka on raportoinut että jo valmistuneet rakennelmat ovat suunnitelman ja annettujen laatumääritysten mukaisia.
 
Seuraava aikataulun tarkastusajankohta on 20.01.2017, jolloin työmaan tulisi olla vesikatossa. Mikäli työmaa ei etene sovitun aikataulun mukaisesti, niin pääurakoitsijalle langetetaan yleisten sopimusehtojen mukainen sanktio.
 
Aliurakoitsijoiden (sähkö ja lvi) työt on tarkoitus alkaa aikataulun mukaan helmikuun alussa.
 
Seuraava työmaakokous on sovittu pidettäväksi 17.01.2017.
 
Vesilahden kunta on työn tilaajana koko ajan tietoinen työmaan edistymisestä ja vaatinut raportointia kaikista viivästyksiin vaikuttavista tekijöistä koko rakennustyömaan ajan.
 
 
 
Lisätietoja työmaan etenemisestä voi kysyä
Ismo Korhoselta:
Puh. 040-1693276
s.posti: ismo.korhonen@vesilahti.fi

Uuden kirjaston rakentaminen:
http://www.vesilahti.fi/palvelut/kirjastotoimi/uuden-kirjaston-rakentaminen-ves/