Tiedote kirjaston rakennustyömaasta / 19.2.2018

19.2.2018

TIEDOTE 19.2.2018

Tämä on viimeinen kirjastotiedote.

Viimeinen työmaakokous pidettiin 16.2 aamulla, jossa todettiin, että kirjastotyömaa etenee 15.9 vahvistetun aikataulun mukaisesti siten että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirjasto tullaan kalustamaan. Yleisölle kirjasto aukeaa huhtikuun- toukokuun aikana. Pihatyöt tehdään kesän 2018 aikana.
Tällä hetkellä työt etenee sisätöillä niin, että lattiapinnoitteet on noin 40% valmiina, seinät ja katto ovat kokonaan valmiit ja listoitus on käynnissä. Talotekniikan konehuone on lähes valmis ja ilmanvaihdon putkisto eristyksineen ovat valmiit. Sähkö- ja automaatiotöissä tehdään myös viimeistelytöitä.
Työmaan loppusiivous on sovittu pidettäväksi viikolla 8 ja vastaanottotarkastus viikolla 12.
 

TIEDOTE 15.1.2018

Työmaa etenee jo loppumetreillä.

Julkisivu on valmis ja lopputarkastusta vailla. Myös pihan rakennekerrokset ovat valmiit ja sisäseinien laatoitus niiltä osin kuin ne tehdään.

Maalämpö saadaan helmikuun puolivälissä. Ilmanvaihdon kanavat ja koneet on asennettu muilta osin, mutta salin osalta odotetaan vielä sisäkaton maalausta. Myös sähkötyöt etenevät ja säätö- ja valvontalaitteet odottavat vuoroaan.

Viimeistely on noin kaksi viikkoa aikataulusta jäljessä, mutta rakennuksen pitäisi kuitenkin olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Ilmastoinnin mittaukset ja säädöt siirtyvät maaliskuun alkuun, mutta muuttoa päästään kyllä aloittamaan aikataulun mukaisesti.

Työmaalla ei ole tapahtunut työtapaturmia.


TIEDOTE 8.12.2017

Kirjastotyömaa etenee 15.9 vahvistetun aikataulun mukaisesti siten että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirjasto tullaan kalustamaan. Yleisölle kirjasto aukeaa huhtikuun aikana. Pihatyöt tehdään kesän 2018 aikana.
Tällä hetkellä työt etenee sisätöillä niin, että väliseinät ja lattian pintavalut ovat valmiit ja seinien tasoitetöistä on tehty noin 50%. IV konehuone on valmis ja ilmastointikanavia asennetaan paraikaa.
Ikkunat on asennettu ja julkisivusta noin 90 % on valmista. Maalämpökoneita aloitetaan asentamaan lähiviikkoina ja arviolta kuukauden kuluttua lämmitys siirtyy maalämpöön.
Kaiken kaikkiaan työmaa etenee nyt sovitusti kaikilla osa-alueilla eikä työmaalla ei ole tapahtunut työtapaturmia.
  

TIEDOTE 13.11.2017

Kirjastotyömaa etenee 15.9 vahvistetun aikataulun mukaisesti siten että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirjasto tullaan kalustamaan. Yleisölle kirjasto aukeaa huhtikuun aikana.
Tällä hetkellä työmaalla on saatu lattialämmitys valmiiksi ja lattiavaluja tehdään. Myös pistorasiat lattiaan on asennettu kirjahyllyjä varten. Sähköurakassa pääkeskus on asennettu ja pian siirretään sähkönsyöttö uudelle keskukselle. Myös ulkovuoraustyöt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.
Ulkoseinärungon kosteusmittaukset on teetetty ja tulokset ovat hyväksyttävät.
Kaiken kaikkiaan työmaa etenee nyt sovitusti kaikilla osa-alueilla eikä työmaalla ei ole tapahtunut työtapaturmia.

TIEDOTE 13.10.2017

Kirjastotyömaa etenee uuden vahvistetun aikataulun mukaisesti siten että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä.
Tällä hetkellä työmaalla tehdään pihan maanrakennustöitä, jotka saadaan tältä osin päätökseen viikon 48 aikana. Maalämpökaivot on valmiit ja sisätöitä tehdään koko ajan. Väliseinien muuraus on käynnissä ja lattiavalut alkaa heti niiden valmistuttua. Loput ovet ja ikkunat rakennukseen asennetaan vko 47 mennessä.  Ilmanvaihtokone on asennettu ja sisäkaton eristyksestä on tehty noin 80 %.
Ulkovuoraustyöt alkavat viikolla 43.
Kaiken kaikkiaan työmaa etenee nyt hyvin kaikilla osa-alueilla. Työturvallisuus on jatkunut hyvällä mallilla, eikä työmaalla ole tapahtunut työtapaturmia.
 

TIEDOTE 18.9.2017

Kirjastotyömaa etenee uuden aikataulun mukaisesti siten että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se kalustetaan käyttöön.
Tällä hetkellä työmaalla tehdään pihan maanrakennustöitä, jotka saadaan tältä osin päätökseen viikon 48 aikana. Maalämpökaivot on tilattu ja niiden tekeminen toteutetaan viikkojen 41-43 välillä. Sisätöitä tehdään koko ajan ja väliseinien muuraus saadaan käyntiin viikon 38 aikana, jonka jälkeen tehdään lattiavalut viikkoon 47 mennessä. Ovet ja ikkunat rakennukseen asennetaan vko 47 mennessä.
Kaiken kaikkiaan työmaa etenee nyt hyvin. Työturvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota, eikä työmaalla ole tapahtunut työtapaturmia.
 

TIEDOTE 1.9.2017

Vesilahden kirjastotyömaan urakkasopimus on purettu pääurakoitsijan kanssa 30.8.2017.
Kunta ottaa työmaan haltuunsa ja tulee toimimaan päätoteuttajana.
Työmaasta tehdään nyt valmiusaste katselmus, jotta työt voi jatkua.
Työmaan vastaava mestari siirtyy kunnan palkkalistoille.
Urakka tullaan jakamaan pienempiin osaurakoihin ja sivu-urakoituisijat tulevat jatkamaan omaa osuuttaan.
Työmaan jatkotoimet käynnistyvät viikolla 36.
Julkisivu-urakka sekä ovet ja ikkunat on tilattu. Ulkotyöt tilataan viikolla 36.
Seuraava työmaakokous pidetään kahden viikon kuluttua, jolloin voidaan arvioida urakan valmistumista tarkemmin.

TIEDOTE 4.8.2017

Vesilahden kirjastotyömaa etenee pääurakoitsijan mukaan noin 26 viikkoa alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Vesikatto on valmis ja kattoristikot sekä tuulensuojalevyt ovat asennettu. Katon lämpöeristyksestä on tehty noin 35 %. Seinien lämpöeristeistä on valmiina noin 90 %
Osittainen runkorakennetarkastus on tehty heinäkuun aikana ja rakennus on nyt siinä vaiheessa, että loputkin runkorakenteesta voidaan tarkastaa.
Pääurakoitsija on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen, jonka johdosta kunta on ryhtynyt jatkotoimenpiteisiin rakennuttajakonsultin kanssa.

TIEDOTE 30.6.2017

Vesilahden kirjastotyömaa etenee pääurakoitsijan mukaan noin 23 viikkoa alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Myöhästymiselle ei ole yhtä erityistä syytä, vaan rakennustyömaa on edennyt hitaammin kuin alun perin on suunniteltu. Urakoitsijalta on toimittanut alustavan uuden aikataulun, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty.
Rakennuksen vesikattoa tehdään parasta-aikaa ja katon on ilmoitettu olevan vedenpitävä koko rakennuksessa heinäkuun puoleen väliin mennessä. Ikkunoita päästään asentamaan noin kuukauden kuluttua.
Rakennuksen puurunko on nyt kokonaan valmis ja vesikatosta 70%. Lämpöeristeitä ja sisälevytystä tehdään niissä paikoissa, missä se on mahdollista. Kiinteitä väliseiniä pystytetään elokuun alkupuolella.
Ulkovuorausta aloitetaan elokuun puolenvälin aikoihin ja samaan aikaan tehdään pintalattiat.
Rakennukseen tulee maalämpö, jonka lämmityskaivot tullaan tekemään elo -syyskuun aikana.
Kunnalla on työmaalla ulkopuolinen valvoja, jotta työt tehdään sopimusten ja yleisten rakennusmääräysten mukaisesti.
Työmaalla ole havaittu laatupuutteita rakentamisen suhteen.

TIEDOTE 1.6.2017

Vesilahden kirjastotyömaa etenee pääurakoitsijan mukaan noin 12 viikkoa alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Myöhästymiselle ei ole yhtä erityistä syytä, vaan rakennustyömaa on edennyt hitaammin kuin alun perin on suunniteltu. Urakoitsijalta on pyydetty tarkempi viikkoaikataulu, mutta he eivät ole pystyneet sitä toimittamaan.  
Rakennuksen vesikattoa tehdään parasta aikaa ja katon on ilmoitettu olevan vedenpitävä koko rakennuksessa juhannukseen mennessä.
Tämän jälkeen päästään tekemään sisätöitä ja sivu-urakoitsijat pääsevät tekemään omaa osuuttaan urakasta.
Lattian pintavalu tehdään heinäkuun lopulla. Teknisen tilan lattiat on jo valettu.
Rakennukseen tulee maalämpö, jonka lämmityskaivot tullaan tekemään elo-syyskuun aikana.
Kunnalla on työmaalla ulkopuolinen valvoja, jotta työt tehdään sopimusten ja yleisten rakennusmääräysten mukaisesti.
Työmaalla ei ole havaittu laatupuutteita rakentamisen suhteen.
 

TIEDOTE 19.5.2017

Työmaa on noin 12 viikkoa aikataulusta jäljessä. Edellisessä työmaakokouksessa sovittiin, että urakoitsija tekee viikkoaikataulun työmaan etenemisestä.
 
Työmaalla ensimmäinen osa vesikatosta on tehty ja aikataulun mukaan loppuosa vesikatosta valmistuu viikolla 22.
 
Työmaalla noudatetaan suojaustoimenpiteitä sekä työturvallisuusmääräyksiä ohjeiden mukaisesti.
 

 
 
TIEDOTE 5.4.2017
 
Kirjastotyömaalla pidettiin työmaakokous tiistaina 4.4.
 
Työmaa on edelleen noin 8 viikkoa aikataulusta jäljessä. Kokouksessa sovittiin, että aikataulu päivitetään vastaaman todellisuutta.
 
Työmaalla sokkelit ovat valmiit ja runkorakenteesta noin 50 % on valmiina. Sokkelin täytöistä on tehty noin 40 %. Aliurakoista putkiurakka on aloitettu. Työmaalla tehtiin viime viikolla pilarien pystytys, jolloin niiden taakse jäävät seinän osat eristettiin. Työt tehtiin kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti.
 
 

TIEDOTE 31.3.2017

 
Vastaava työnjohtaja, valvoja ja kunnanrakennusmestari tarkastivat työmaan edistymistä.
 
Lämpöeristeiden sisäpintaan on asennettu höyrynsulkumuovi ja sen päälle jäykistävät vanerilevyt. Levytetyt kohdat on suojattu sateilta kevytpeitteillä.
 
Eristystä on asennettu vain niille kohdille joihin ei ole pääsyä pilareiden asennuksen jälkeen.   
 
Ensimmäisen vaiheen liimapuupalkkeja ja kattotuoleja asennetaan vko 14 alkaen.
 

TIEDOTE 7.3.2017

Eilen 6.3.pidetyn työmaakokouksen mukaan työmaa on edelleen noin 8 viikkoa jäljessä aikataulusta.

Työmaalla tehdään tällä hetkellä sokkelin eristyksiä. Ontelolaatat ovat kaikki paikoillaan, ja niiden saumoista noin 70% on juotettu.
Reunavalut on tehty kokonaan. Seinien runkoelementtejä on ryhdytty valmistamaan työmaalla ja ensi viikon aikana niitä aloitetaan nostamaan paikoilleen.
Rakennuttajakonsultin valvojan  mukaan työmaalla on toimittu vastuullisesti ja työt ovat tehty olemassa olevien säännösten mukaisesti.
 

TIEDOTE

6.2.2017 pidetyn työmaakokouksen pohjalta on laadittu tämä tiedote, jossa kerrotan työmaan etenemiseen liittyvät asiat.

Työmaa on edennyt alapohjan tekoon, josta on nyt noin 40% valmiina ja loput alapohjan ontelolaatat tulevat viikolla 7, jonka jälkeen pääsee rakentamaan rakennuksen runkoa.

Työmaa on edelleen noin 8 viikkoa aikataulusta jäljessä.

 


TIEDOTE

16.12.2016 pidetyn työmaakokouksen pohjalta on laadittu tämä tiedote, jossa kerrotan työmaan etenemiseen liittyvät asiat.

Suunnitteluvaiheilmoituksen mukaan arkkitehtitoimisto on tehnyt kaikki rakennekuvat. Sisäkattokuvien päivitys on valaisimien osalta kesken.
 
Aikataulu:
 
Pääurakoitsija on ilmoittanut alkuperäisessä aikataulussaan, että kirjasto on valmis elokuussa 2017.
Aikataulua seurataan valvojan toimesta jatkuvasti ja sen lisäksi noin kerran kuussa pidettävissä työmaakokouksissa.
 
Tällä hetkellä rakennustyöt ovat noin kuusi viikkoa aikataulusta jäljessä.
Pääurakoitsijalle on annettu aiheesta kaksi reklamaatiota ja tänään pidetyssä työmaakokouksessa on vaadittu kiinniottoaikataulu, joka on toimitettava rakennuttajakonsultille 22.12. mennessä.
 
Työn eteneminen:
 
Nyt työmaalla on toiminut kolme työntekijää ja viikon 51 alussa työmaalle tulee toiset kolme työntekijää lisää, jolloin työmaan henkilövahvuus on kuusi.
Anturalaatikot ovat valettu ja viikon 51 aikana valetaan anturat. Työmaalla on käytössään lämmityskaapelit, joten työ voidaan tehdä myös pakkasella.
Alapohjan ontelolaatat ovat valmiina ja odottaa anturan valmistumista.
Työmaalla toimii aktiivisesti rakennuttajakonsultin valvoja, joka on raportoinut että jo valmistuneet rakennelmat ovat suunnitelman ja annettujen laatumääritysten mukaisia.
 
Seuraava aikataulun tarkastusajankohta on 20.01.2017, jolloin työmaan tulisi olla vesikatossa. Mikäli työmaa ei etene sovitun aikataulun mukaisesti, niin pääurakoitsijalle langetetaan yleisten sopimusehtojen mukainen sanktio.
 
Aliurakoitsijoiden (sähkö ja lvi) työt on tarkoitus alkaa aikataulun mukaan helmikuun alussa.
 
Seuraava työmaakokous on sovittu pidettäväksi 17.01.2017.
 
Vesilahden kunta on työn tilaajana koko ajan tietoinen työmaan edistymisestä ja vaatinut raportointia kaikista viivästyksiin vaikuttavista tekijöistä koko rakennustyömaan ajan.
 
 
 
Lisätietoja työmaan etenemisestä voi kysyä
Ismo Korhoselta:
Puh. 040-1693276
s.posti: ismo.korhonen@vesilahti.fi

Uuden kirjaston rakentaminen:
http://www.vesilahti.fi/palvelut/kirjastotoimi/uuden-kirjaston-rakentaminen-ves/