Ilmoitus Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä

13.6.2018

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksesta, joka koskee Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 25.8.2017 nro 17/0356/3. Asia liittyy Vesilahden kunnassa tilan Karstunmaa (922-422-1-56) kompostointitoiminnan ympäristölupaan.

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 13.6.2018 diaarinumerolla 4671/1/17 ja taltionumerolla 2819.

Päätös on nähtävillä 13.6.2018-29.6.2018 välisenä aikana Vesilahden kunnanvirastolla osoitteessa Lindinkuja 1 ja 30.6.-12.7.2018 välisenä aikana Vesilahden kirjastossa osoitteessa Huhtatie 7.

Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Vesilahdella 13.6.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta