Ilmoitus Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksestä

8.6.2018

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksesta, joka koskee Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.12.2016 antamaa ympäristölupaa ampumaradan toiminnalle Narvan kylässä, tilalla Myllyranta 2 (922-425-32-1).

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 6.6.2018, päätösnumero 18/0135/2.

Päätös (myös sähköisenä liitteenä) on nähtävillä 8.6.2018-29.6.2018 välisenä aikana Vesilahden kunnanvirastolla osoitteessa Lindinkuja 1 ja 30.6.-6.7.2018 välisenä aikana Vesilahden kirjastossa osoitteessa Huhtatie 7.
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on jätettävä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 6.7.2018.
 
Vesilahdella 8.6.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta