Kunnaninsinöörin virka avoimena

8.5.2018

Vesilahden kunta

hakee

KUNNANINSINÖÖRIÄ  
 
kehittämään ja johtamaan kunnan teknistä toimea.
 
Kunnaninsinööri vastaa kunnan teknisestä toimesta sekä teknisen lautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnaninsinööri on kunnan johtoryhmän jäsen.
 
Edellytämme teknisen alan kokemusta ja soveltuvaa teknisen alan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme kunnallistekniikan osaamista (vesi ja
viemäröinti, kadut, ym. infra). Arvostamme yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kokemusta
kunnallishallinnosta ja -taloudesta, kaavoituksesta, hankinnoista, johtamistehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä.
 
Kunnaninsinöörin virka täytetään toistaiseksi. Koeaika on 6 kuukautta.
 
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen on toimitettava 31.5.2018 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/181909

Lisätietoja kunnaninsinöörin tehtävästä antavat kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, puh. 0500-731190 ja hallintojohtaja Minna Hutko, puh. 050-3895202. Lisätietoja Vesilahden kunnasta saa osoitteesta www.vesilahti.fi.
 
Vesilahdessa 8.5.2018
 
VESILAHDEN KUNNANHALLITUS