Presidentinvaali 2018

15.12.2017

PRESIDENTINVAALI 2018

Vesilahden kunta on jaettu kunnanvaltuuston 26.4.1999 tekemällä päätöksellä 3 äänestysalueeseen.
 
Äänioikeus
 
Äänestysalue                                     Äänestyspaikka
 
1. Kirkonkylä                                            Yläaste, Koulutie 2
2. Narva                                                    Narvan koulu / Monitoimitalo, Kestintie 2
3. Ylämäki                                                Ylämäen koulu, Koulumäentie 30
 
Vaalipäivän äänestys toimitetaan kello 9.00 – 20.00 jokaisessa äänestyspaikassa. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.
 
Ennakkoäänestys
 
Vesilahden kunnan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat Vesilahden kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto ja kunnan tekninen toimisto Narvassa.
 
Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
 
ensimmäisessä vaalissa:
 
1)      Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto
Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti,
 
joka on avoinna seuraavasti:
keskiviikko              17.1.2018      klo 10-16
torstai                      18.1.2018      klo 10-17
perjantai                  19.1.2018      klo 10-16
lauantai                   20.1.2018      klo 10-14
sunnuntai                21.1.2018      klo 10-14
maanantai               22.1.2018      klo 10-16
tiistai                        23.1.2018      klo 10-16
 
2)      Kunnan tekninen toimisto
Kestintie 3, 37370 Vesilahti,
 
joka on avoinna seuraavasti:
keskiviikko              17.1.2018      klo 09-19
torstai                      18.1.2018      klo 09-19
 
ja toisessa vaalissa:
 
1) Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto
Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti,
 
joka on avoinna seuraavasti:
keskiviikko              31.1.2018      klo 10-16
torstai                      1.2.2018        klo 10-17
perjantai                  2.2.2018        klo 10-16
lauantai                   3.2.2018        klo 10-14
sunnuntai                4.2.2018        klo 10-14
maanantai               5.2.2018        klo 10-16
tiistai                        6.2.2018        klo 10-16
 
3)      Kunnan tekninen toimisto
Kestintie 3, 37370 Vesilahti,
 
joka on avoinna seuraavasti:
keskiviikko              31.1.2018      klo 09-19
torstai                      1.2.2018        klo 09-19
 
Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)
 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.
 
Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaali-lautakunnalle puh. 03- 5652 7500 viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00 Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17.1.- 23.1.2018 välisenä aikana ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.- 6.2.2018 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
 
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä
että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.
 
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Minna Hutko,
puh. 050-3895 202.
 
Vesilahdessa 18.12.2017
 
VESILAHDEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 

 

Liitteet