Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

3.4.2017

 

Asemakaava muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRA 30 §, MRL 63§)

Vesilahden kunnanhallitus kuuluttaa vireille Ylämäen pohjoisen asemakaava-alueen korttelin 6 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen joka on tullut vireille päätöksellä 17.10.2016 § 244. Kunnanhallitus on päättänyt, että asemakaavan muutosalue asetetaan rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten.

Kaavamuutos alue sijaitsee Koskenjoen ranta-alueella Harjulan seurantalon pohjoispuolella. Kunnanhallitus on päättänyt 27.3.2017 § 82 asettaa julkisesti nähtäville asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 18.4.2017 alkaen koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanviraston teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internet-sivuilla www.vesilahti.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi halutessaan jättää mielipiteen 20.5.2017 mennessä osoitteella Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai olemalla yhteydessä kuntaan.

Kunnanhallitus

Lisätietoja: Leena Lahtinen, aluearkkitehti Vesilahden ja Urjalan kunta

sähköposti: etunimi.sukunimi@urjala.fi
puh. 040 335 4223

Liitteet