Kuntavaalit 9.4.2017

27.2.2017

KUULUTUS

KUNTAVAALIT 9.4.2017

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetaan kuntavaalit. Vesilahden kunta on jaettu kunnanvaltuuston 26.4.1999 tekemällä päätöksellä 3 äänestysalueeseen.

Äänioikeus

Vuoden 2017 kuntavaalien äänioikeudesta säädetään uuden kuntalain 20 §:ssä.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat Vesilahden kunnassa

Äänestysalue  Äänestyspaikka

1. Kirkonkylä   Yläaste, Koulutie 2
2. Narva   Narvan koulu / Monitoimitalo, Kestintie 2
3. Ylämäki   Ylämäen koulu, Koulumäentie 30

Vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 äänestys toimitetaan kello 9.00 – 20.00 jokaisessa äänestyspaikassa.  Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi tiedustella myös maistraateista.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3. - 4.4.2017.

Kuntavaaleissa Vesilahden kunnan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat

1) Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto
Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti,

joka on avoinna seuraavasti:

- keskiviikko 29.3.2017 klo 10-16
- torstai  30.3.2017 klo 10-17
- perjantai  31.3.2017 klo 10-16
- lauantai  1.4.2017 klo 10-14
- sunnuntai 2.4.2017 klo 10-14
- maanantai 3.4.2017 klo 10-16
- tiistai  4.4.2017 klo 10-16

2) Kunnan Tekninen toimisto
Kestintie 3, 37370 Vesilahti,

joka on avoinna seuraavasti:

- keskiviikko 29.3.2017 klo 9-19
- torstai  30.3.2017 klo 9-19


Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 välisenä aikana. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle (puh. 03-5652 7507, 03-5652 7520) viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.  Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri
Minna Hutko, puh. 050-3895 202

Vesilahdessa 27.2.2017

VESILAHDEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA